Balduinī Cabillavī Mare

fluxa fidēs pontō: nīl mītius aequore crēdās;
at nusquam (ō fraudēs!) saevior īra tumet.

Iōhannis Aivazovski, Pontus Euxinus

Iōhannis Aivazovski Pontus Euxīnus

fluc sa fi | dēs pon | tō: nīl | mī ti u | sae quo re | crē dās
  at nus | qu’ō frau | dēs! // sae vi o | rī ra tu | met